Smykker er noe av det vanskeligst å fotografere i det hele tatt.

Særlig sølvsmykker, men den nydelige skinnende overflaten, vil som oftest ikke komme til sin rett på bildene i en nettbutikk.

Smykkene våre er laget i mindre serier og vi bruker litt forskjellige kjeder på våre anheng, så kjedene kan vise mindre avvik fra de som er montert på smykkebildene.

Nålene på brosjene vises ikke på alle bilder. Vi har fjernet brosje nålene på de eldre sort hvitt bildene, så at de ikke skal forstyrre helhetsinntrykket av smykkene.

Vi har prøvd å forminske bildene i riktig forhold til hverandre, men avvik kan forkomme. Størrelsen (bredde, lengde og ev. kjedelengde) er oppgitt ved siden av smykket på informasjonssiden.

Det er oppgitt ca. størrelser, da mange av våre smykker er håndarbeid og småe avvik i størrelse kan forekomme.

Bronsesmykker blir oxydert før de poleres, poleringen forgår i håndarbeid. Det kan derfor til dels forkomme store avvik mellom de enkelte bronsesmykke serier hva farven og oxyderingen angår.

Det kan derfor forekomme avvik mellom bildet og det leverte smykket.

2020:

Vi har begynt å legge ut nye bilder på nettsiden vår ved siden av de eldre bildene som ligger der fra før. 

Vi håper at de nye bilder gir en mer realistisk inntrykk av våre smykker.

De eldre bilder beholdes, da de gir en mer reelt inntrykk av smykkenes størrelse i forhold til hverandre.

Vi må fotografere opp nesten 1000 bilder tilsammen, så dette tar lang tid desverre.

Bildene blir lagt ut etter hvert de blir ferdige.