Alle priser til privatkunder er i norske kroner inkludert den til enhver tid gjeldende momssats i Norge. Priser til forhandlere er engrospriser uten den til enhver tid gjeldende momssats i Norge.

En må være pålogget som forhandler for å se engrosprisene og kunne bestille engros med faktura.

Forhandlere som ønsker å selge våre smykker bes derfor ta kontakt med oss etter at de har lagt inn sine opplysninger, vi må legge enhetsregisternummeret og forhandlerstatus inn manuelt.

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før ordrebekreftelsen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som porto / frakt og emballasje.

Edelmetallprisene er i stadig forandring, og prisforandringer må gjøres på meget kort varsel.

Vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre underleverandører. Eventuelle prisendringer, som skjer etter bestillingstidspunkt, som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Tana Gull og Sølvsmie AS sin side, som er større enn 30% av normal utsalgspris, kan Tana Gull og Sølvsmie AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende.

Slike feil må av Tana Gull og Sølvsmie AS korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er blitt oppdaget og kunden må så fort som mulig få melding om dette.

Mere opplysninger finner De under "Salgsbetingelser"