Behandling av personopplysninger (se også: Salgsbetingelser)

Alle internettbutikk er oppdatert etter de siste EU regler om Personvern fra 31.05.2018  (Official GDPR compliance)

Hvem er behandlingsansvarlig?
Tana Gull og Sølvsmie AS, org.nr 857164962,er behandlingsansvarlig for personopplysningene som lagres i forbindelse med kassesalg, fakturering og internettsalg.

Hvilke opplysninger samler vi inn og lagrer?
Vi behandler personopplysningene som du gir oss som nødvendig for salg pr. Faktura og salg pr. Interenttbutikk, altså navn, postadresse, e-postadresse, mobilnummer som er nødvendig for å avvikle salg og forsendelse.

Oppretter du passord på internettsiden er dette annonym, vi har ikke ha tilgang til dette.

Hva er formålet for behandlingen av personopplysninger?
Dine opplysninger blir behandlet for følgende formål:

1. For å opprette konto på internettbutikken.
2. For å adressere fakturaer.
3. For å forenkle prosessen ved eventuelle reklamasjoner
5. For å svare på kundens spørsmål og følge opp etter kontakt med kundeservice for saker som forespørsel og etterlysning.
6. For å sende ut de gjennom loven påkrevde dokumenter i forbindelse med internettsalg.
9. For å ved behov kunne kontakte deg med tilbud om service eller forbedringer av produkter som du tidligere har reklamert på eller anmeldt på nett.

Hva er behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger?

Behandlingsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger som representant for bedriften, er at behandlingen er knyttet til berettigede interesser. Det innebærer at vi mener at våre interesser for å behandle personopplysningene til en kundeer berettigede til de formålene som ble nevnt tidligere , og at personvernhensynet til deg som kunde ikke overstiger denne interessen. (vi bruker bare de opplysninger vi trenger for å utføre nødvendig arbeid)

Opplysningene behandles utelukkende for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i samsvar med avtalen mellom oss og kunden.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Personopplysningene slettes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige eller når du har bedt om korrigering eller sletting, samt når en bedriftskunde avslutter sitt kundeforhold som bedriftskunde hos Tana Gull og Sølvsmie as.
Hvis kundeforhold mellom Tana Gull og Sølvsmie AS og en bedriftskunde blir sagt opp og avsluttet blir alle opplysninger slettet.


Deler vi personopplysningene dine med tredjepart?

Vi leverer ikke personopplysninger til 3. Part som f.eks. Markedsføringsselskap eller markedsanalyseselskap.

Vi sender ikke ut nyhetsbrev eller reklame uoppfordret til kunder.

Vi deler personopplysningene dine med:

- Politiet, i forbindelse med etterforskning av lovbrudd (hvis det er et lovpålagt krav).
- Eksterne reparatører/verksteder ved eventuell reparasjon eller utbedring ved reklamasjoner.
Hvilket eksternt verksted som utfører reparasjonen eller utbedringen, avhenger av type utbedring og det spesielle fagkunnskap til dette verksted.
- IT-konsulenter som vi fra tid til annen engasjerer for å utføre service og utvikling av internettbutikken vår.

Når vi overfører opplysningene dine til en annen bedrift som behandler opplysningene på oppdrag for oss som databehandler (internettbutikken ligger på en server til et datafirma), har vi avtaler med strenge instruksjoner om behandling av personopplysninger, konfidensialitet og sikkerhet.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til å be om innsyn i alle personopplysninger som vi behandler om deg.

Du har også rett til å be om korrigeringer eller sletting av personopplysninger, samt til å be om begrensning av den behandlingen av personopplysninger som vedrører deg. Hvis behandlingen av personopplysningene som du vil begrense eller slette er nødvendige for at vi skal kunne oppfylle våre pålagte forpliktelser, kan kontoen din hos Tana Gull og Sølvsmie AS bli sagt opp som følge av begrensningen eller slettingen hvis opplysningene ikke byttes ut med andre tilfredstillende opplysninger istedenfor.

Hvis du vil endre kommunikasjonskanal, få tilgang til eller korrigere personopplysningene vi behandler om deg eller benytte deg av en av de andre rettighetene dine, kan du kontakte kundeservice hos Tana Gull og Sølvsmie AS (se kontaktinformasjonen nederst på internettbutikken).

Hvis du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på feil måte, har du rett til å klage til Datatilsynet.